Zamówienia Publiczne

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA PRZEBUDOWĘ I MODERNIZACJĘ STACJI UZDATNIANIA WODY

autor Tomasz Choma · 14 kwi 2022 o 22:10

Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest na stronie internetowej miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych https://miniportal.uzp.gov.pl
Identyfikator postępowania na miniPortalu: 1bc9da52-f52f-44d8-b200-60f386ee72cb

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.