Zamówienia Publiczne

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA REMONT DROGI GMINNEJ NR 112573L

autor Tomasz Choma · 15 mar 2022 o 15:33

Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest na stronie internetowej miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych https://miniportal.uzp.gov.pl
Identyfikator postępowania na miniPortalu:e2021701-d312-4be9-8c52-28f2cd0cea67

E7bcfd19 c3bf 42a6 825f 5428471bc99d
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.