Zamówienia Publiczne

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA REWITALIZACJĘ ZESPOŁU PAŁACOWO-PARKOWEGO W JASTKOWIE ORAZ BUDOWĘ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII, MODERNIZACJI INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ I TURYSTYCZNEJ

autor Tomasz Choma · 24 mar 2022 o 14:19

Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest na stronie internetowej miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych https://miniportal.uzp.gov.pl
Identyfikator postępowania na miniPortalu:3c77485e-ff48-4e2e-8500-ed9bc0c916db

E08a86d3 8a96 4725 86cd 9eb5a292130d
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.