Zamówienia Publiczne

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA USŁUGI OPIEKUŃCZE ŚWIADCZONE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

autor Tomasz Choma · 04 mar 2022 o 15:19

Identyfikator postępowania na miniPortalu: 0ec6bc3e-093e-4053-bef2-5cd0e9bb48c0

A0da5417 c180 4f0f 8c71 bd13e35a31e5
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.