Zamówienia publiczne

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA WYKONANIE I DOSTARCZENIE POSIŁKÓW DLA UCZNIÓW I DZIECI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SNOPKOWIE

autor Tomasz Choma · 09 sie 2022 o 15:21

Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest na stronie internetowej miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych https://miniportal.uzp.gov.pl
Identyfikator postępowania na miniPortalu: 4d583d73-9fe5-460d-b4a3-146c25853859

A9f85229 490d 4d02 8251 dec188339403
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.