Zamówienia Publiczne

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA WYKONANIE REMONTÓW CZĄSTKOWYCH DRÓG

autor Tomasz Choma · 16 cze 2021 o 14:46

Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest na stronie internetowej miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych
link

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.