Zamówienia Publiczne

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA WYKONANIE REMONTÓW DRÓG

autor Tomasz Choma · 06 kwi 2022 o 18:58

Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest na stronie internetowej miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych https://miniportal.uzp.gov.pl
Identyfikator postępowania na miniPortalu: 419429bb-f79a-4495-8544-9b502b33563c

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.