Zamówienia Publiczne

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA WYMIANĘ I MONTAŻ WODOMIERZY

autor Tomasz Choma · 09 lip 2021 o 14:05

Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest na stronie internetowej miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych
link do postępowania

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.