Zamówienia Publiczne

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA WYMIANĘ I MONTAŻ WODOMIERZY

autor Tomasz Choma · 26 maj 2021 o 15:26

Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest na stronie internetowej miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych
link do postępowania

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.