Zamówienia publiczne

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

autor Tomasz Choma · 15 wrz 2022 o 15:28

Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest na stronie internetowej miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych https://miniportal.uzp.gov.pl
Identyfikator postępowania na miniPortalu: f590e211-b7b8-4c57-a28b-56095983d5e4

Aa045dd9 c8b2 45c7 907d 3e4da6ce5f91
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.