Zamówienia Publiczne

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

autor Tomasz Choma · 18 paź 2021 o 13:52

Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest na stronie internetowej miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych
link do postępowania

F36248e8 6f87 442f b42d f40cdbed72d6
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.