TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI

autor Katarzyna Juszczak · 10 lip 2018 o 14:35

Gmina Jastków poniżej przedstawia nowe taryfy za wodę i za ścieki zatwierdzone zgodnie z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 18 czerwca 2018 r. znak: LU.RET.070.1.183.2018.JB

Ustalone poniżej stawki będą obowiązywać od 5 lipca 2019 r. do 4 lipca 2020 r. i przedstawiają się następująco:

A. Wysokość cen netto za dostarczoną wodę oraz stawki netto opłaty abonamentowej.

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaje cen i stawek opłat

Ceny i stawki obowiązujące (netto)

Grupa 1 –

gospodarstwa domowe

Cena wody (zł/m3)

2,72

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c

2,60

Grupa 2 –

pozostałe

Cena wody (zł/m3)

2,72

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c

2,60

B. Wysokość cen netto za odprowadzanie ścieków oraz stawki netto opłaty abonamentowej.

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaje cen i stawek opłat

Ceny i stawki obowiązujące (netto)

Grupa 1 –

gospodarstwa domowe

Cena usługi odprowadzanie ścieków (zł/m3)

8,74

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c

6,00

Grupa 2 –

pozostałe

Cena usługi odprowadzanie ścieków (zł/m3)

8,74

Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c

6,00

 

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.