TARYFY ZA WODĘ I ZA ŚCIEKI 2021-2024

autor Marcin Abramek · 22 paź 2021 o 16:51

TARYFY ZA WODĘ I ZA ŚCIEKI

2021-2024

Gmina Jastków poniżej przedstawia nowe taryfy za wodę i za ścieki zatwierdzone zgodnie z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 14 października 2021 r. znak: LU.RZT.70.302.2021.MW

 

Ustalone poniżej stawki będą obowiązywać odpowiednio:

  • od 28 października 2021r. do 27 października 2022 r. (1-12 miesiąc)
  • od 28 października 2022r. do 27 października 2023 r. (13-24 miesiąc)
  • od 28 października 2023r. do 27 października 2024 r. (25-36 miesiąc)

 

 

A. Wysokość cen netto za dostarczoną wodę oraz stawki netto opłaty abonamentowej.

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen i stawek opłat

W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy

cena wody (zł/m3)

3,09

3,17

3,23

stawka opłaty abonamentowej  (zł/m-c)

3,00

3,50

4,00

 

 

B. Wysokość cen netto za odprowadzanie ścieków oraz stawki netto opłaty abonamentowej.

Wyszczególnienie

Wielkość cen i stawek opłat

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen i stawek opłat

W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy

cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3)

9,53

9,70

9,80

stawka opłaty abonamentowej  (zł/m-c)

8

9

10

 

Do cen i stawek opłat określonych w tabeli dolicza się podatek od towarów i usług.

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.