Sprawy Bieżące

AKADEMIA MŁODEGO PRZYRODNIKA

autor Ewa Depta, Agnieszka Pochroń · 21 sty 2019 o 10:28

 

Akademia Młodego Przyrodnika

12 stycznia 2019 roku 30-osobowa grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Jastkowie z klas: 6 A, 6 B, 7 A, 7 B, 8 A wzięła udział w zajęciach warsztatowych na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie w ramach Projektu „Akademia Młodego Przyrodnika” - Bioodkrywca. Głównym celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych (tzw. transversal skills), niezbędnych na rynku pracy, takich jak: umiejętności matematyczno-przyrodnicze, kreatywność, umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej u uczniów w wieku 11 – 16 lat, uczęszczających do szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Beneficjentem jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.                                         

Zajęcia odbyły się w godzinach 9.00 – 16.15, były realizowane w formie wykładów, warsztatów i laboratoriów prowadzonych przez pracowników naukowych i dydaktycznych uczelni.

Tematyka zajęć warsztatowych: Jak pobudzić mózg do działań kreatywnych i rozwiązywania problemów? Za co odpowiedzialny jest mózg? Co to jest kreatywność? Czy można zwiększyć skuteczność pracy mózgu? - To tylko niektóre z pytań jakie padły w trakcie zajęć.

Zajęcia laboratoryjne obejmowały następujące tematy: 1. Laboratorium Ekobadacza – uczniowie przeprowadzali doświadczenia biologiczne z wykorzystaniem Ecolabboxów i Labdisców. Badali między innymi barwę, zapach, mętność, temperaturę, twardość, pH, zawartość żelaza, amoniaku i azotanów w wodzie. Dokonali porównania w/w wskaźników w wodzie z kranu i wodach mineralnych. Mierzyli wilgotność powietrza oraz dokonywali pomiaru poziomu hałasu.

2. Od grzybni do kłębka, czyli jak zabarwić wełnę przy użyciu grzybów? Zadaniem uczniów było otrzymanie biobarwników z zastosowaniem grzybów, a następnie przeprowadzenie procesu barwienia wełny otrzymanym biobarwnikiem.

3. Czy rośliny jedzą, piją, oddychają, czują i lubią być głaskane? Uczniowie pracowali w grupach. Pierwsza z nich zajęła się badaniem czy rośliny oddychają, druga i trzecia  ekstrakcją barwników roślinnych, czwarta przygotowaniem preparatów mikroskopowych, tak aby inni mogli zobaczyć m.in. ciałka zieleni, aparaty szparkowe.

Zajęcia były bardzo interesujące i dostarczyły uczniom ciekawej wiedzy biologicznej. Uczelnia zapewniła uczniom dojazd na zajęcia oraz powrót z nich. Uczestnicy skorzystali także  z obiadu i poczęstunku. W ramach projektu zaplanowano również Parku Rekreacji Zoom Natury  w Janowie Podlaskim.

„Akademia Młodego Przyrodnika” nr projektu: POWR.03.01.00-00-U018/17 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.