Sprawy Bieżące

BIAŁA NIEDZIELA 2017

autor Paweł Gajewski · 22 lis 2017 o 10:59

Akcja profilaktyczna z udziałem lekarzy-specjalistów oraz studentów działających w organizacjach studenckich i kołach naukowych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie odbyła się 19 listopada w Szkole Podstawowej w Płouszowicach

Do Szkoły Podstawowej w Płouszowicach przybyli mieszkańców Płouszowic i okolicznych miejscowości gminy Jastków, którzy uczestniczyli w spotkaniach indywidualnych ze specjalistami, a w przygotowanych przez studentów punktach – stoiskach wykonywali badania profilaktyczne. Wśród nich nie zabrakło pomiarów ciśnienia tętniczego wraz z oznaczeniem grupy krwi, pojemności płuc, poziomu cukru w organizmie oraz wagi weryfikującej skład masy ciała.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się badania EKG, porady okulisty oraz USG tarczycy. Studenci stomatologii wykonywali przeglądy jamy ustnej połączone z instruktażem higieny dla dzieci i dorosłych.

 Podczas Białej Niedzieli odbył się także wykład poświęcony problemowi dopalaczy: „Dopalacze- jak szybko umrzeć”, który wygłosił dr Jarosław Szponar z Kliniki Toksykologii.

Wiele atrakcji czekało też na najmłodszych uczestników Białej Niedzieli. Oprócz gier i zabaw, warsztatów pierwszej pomocy, działało Laboratorium Pluszowego Misia, gdzie dzieci mogły wcielić się w rolę młodych analityków laboratoryjnych i zobaczyć szereg doświadczeń i eksperymentów.

Z porad i konsultacji specjalistów, wśród których znaleźli się kardiolodzy, reumatolodzy, endokrynolodzy, neurolog, okulista, interniści, dermatolog, chirurg naczyniowy i toksykolog, skorzystało około 107 osób.

Białą Niedzielę w Jastkowie zorganizowali wspólnie Uniwersytet Medyczny w Lublinie oraz Wójt Gminy Jastków.

Ze strony uczelni w wydarzeniu udział wzięli specjaliści z Katedry i Kliniki Kardiologii, Kliniki Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej, Katedry i Kliniki Endokrynologii, Kliniki  Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry Katedry Okulistyki, Katedry i Kliniki Neurologii,  Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej, Kliniki Toksykologii, I Zakładu Radiologii Lekarskiej, Katedry i Kliniki Chirurgii Naczyń i Angiologii oraz organizacji studenckich: Lubelskiego Towarzystwa Studentów Analityki Medycznej, Młodych Medyków, Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii, Studenckiego Koła Kardiologicznego i Studenckiego Koła Radiologicznego.

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.