Sprawy Bieżące

DĄBROWICA NA MEDAL

autor GOKiS Jastków · 20 wrz 2018 o 10:51

Wczorajszego wieczoru podczas Gali II Kongresu Kultury Województwa Lubelskiego silna delegacja Zespołu Pieśni i Tańca "Dąbrowica" w towarzystwie pani Teresy Kot - Wójta Gminy Jastków, oraz  Kamila Ziółkowskiego - Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu otrzymała z rąk Krzysztofa Grabczuka - Wicemarszłaka Województwa Lubelskiego,  Anny Augustyniak - Sekretarza Województwa Lubelskiego oraz Arkadiusza Bratkowskiego - Członka Zarzadu Województwa Lubelskiego, MEDAL PAMIĄTKOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO.

"Dąbrowica" jest jednym z najstarszy zespołów amatorkich działających na terenie Województwa Lubelskiego. Zespół Pieśni i Tańca „Dąbrowica” powstał na terenie Gminy Jastków w 1970 roku z inicjatywy mieszkańców podlubelskiej miejscowości Dąbrowica. W swojej wieloletniej działalności artystycznej występował nie tylko na scenach województwa lubelskiego, ale także na arenie międzynarodowej, m.in. na Węgrzech, Rumunii, Ukrainie i Macedonii.  Wielkim wyróżnieniem dla zespołu okazał się udział w 2016 roku w głównych uroczystościach Światowych Dni Młodzieży na „Arenie Lublin”. W 2017 roku tancerze reprezentowali region lubelski na 22. Międzynarodowych Olsztyńskich Dniach Folkloru „Warmia 2017” oraz na festiwalu „Karpaty-Fest” na Ukrainie. W styczniu 2018 roku wystąpili także na Międzynarodowym Festiwalu „Boże Narodzenie w Łucku”. W maju tego roku Zespół Pieśni i Tańca „Dąbrowica” brał udział w wielkim widowisku poetycko – muzycznym „Wypłyń na głębię”, który odbył się w sali operowej Centrum Spotkań Kultur z okazji urodzin papieża Jana Pawła II.  W tym roku grupa młodzieżowa zdobyła II miejsce na Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Ludowych „Włodawa 2018”, który odbył się 9 czerwca w Młodzieżowym Domu Kultury im. Oskara Kolberga we Włodawie.

Za swoją wieloletnią działalność w 2010 roku „Dąbrowica” została odznaczona przez Zarząd Województwa Lubelskiego Honorową Odznaką „Za Zasługi dla Województwa Lubelskiego”.

W marcu 2018 roku Zespół został laureatem nagrody Wójta Gminy Jastków za działania na rzecz kultury.

Zespół obecnie działa przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Jastkowie zs. w Dąbrowicy. Opiekunem Zespołu jest p. Ewa Wasilewska-Wójcik. Obecnym choreografem jest p. Adam Bukowski, za wokalne przygotowanie odpowiada p. Henryk Skórski, a kapelą kieruje p.  Daniel Mazurek. Repertuar „Dąbrowicy” obejmuje między innymi tańce ludowe, takie jak: tańce lubelskie, podlaskie, starowarszawskie oraz tańce narodowe: polonez, krakowiak i kujawiak z oberkiem. Nierozłączną częścią Zespołu jest kapela ludowa, która podczas każdego koncertu akompaniuje Zespołowi.

Ewa Wasilewska - Wójcik

34363b14 6961 4ec6 9177 8186fbd2016a
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.