Sprawy Bieżące

DZIEŃ SENIORA W DĄBROWICY 2018

autor GOKiS Jastków · 10 paź 2018 o 14:00

W sobotę, 6 października w Dąbrowicy odbył się koncert dla najstarszych mieszkańców parafii dąbrowickiej.

 

"Dzień seniora" w Dąbrowicy to coroczne wydarzenie kulturalne dedykowane najstarszym mieszkańcom parafii pw. Narodzenia NMP. Tego dnia tuż po mszy świętej w intencji seniorów, szanowni goście zostali zaproszeni do Gminnego Ośrodek Kultury i Sportu, gdzie na wstępie poczęstowano ich obiadem serwowanym przez Koło Gospodyń Wiejskich z Dąbrowicy, a następnie zaprosznono do wysłuchania koncertu. Na uroczystości obecna była pani Teresa Kot, Wójt Gminy Jastków, która składając życzenia seniorom przypomniała im o ich dużej wartości dla mieszkańców lokalnych oraz zapeniła, że w niedługim czasie powstaną w gminie miejsca przyjazne osobom starszym dbające o ich potrzeby (zajęcia rekreacyjne, terapii zajęciowej czy rehabilitacyjne). Całość prowadził p. Kamil Ziółkowski, dyrektor GOKiS,który w imieniu własnym oraz swoich pracowników  życzył gościom dużo zdrowia oraz pogody ducha.

W koncercie z okazji "Dnia seniora" na scenie zaprezentowały się dwie grupy artystyczne. Zespół Tańca Dawnego "Belriguardo" zaprezentował spektakl taneczny osadzony w historii Polski "Zakazana miłość - historia Zygmunta Augusta i Barbary Radziwiłłówny tańcem opowiedziana", a Zespół Pieśni i Tańca "Dąbrowica" wykonał choreografie tańców ludowych. Na zakończenie zagrała kapela ludowa, która poderwała gości do tańca!

 

FOTORELACJA - KLIKNIJ TUTAJ

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.