Sprawy Bieżące

DZIEŃ SENIORA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W JASTKOWIE.

autor Ewa Depta · 26 lut 2018 o 12:05

Jesień życia to szlachetny czas…

czas żniw tego, czego się nauczyliśmy,

co przeżyliśmy, co zdziałaliśmy i osiągnęliśmy,

a także tego, co wycierpieliśmy i wytrzymaliśmy.

Jak w końcowej partii wielkiej symfonii,

te wielkie tematy współbrzmią potężnie.

                                                -  Jan Paweł II

W niedzielę 18 lutego seniorzy z parafii jastkowskiej obchodzili swoje święto. Uroczystość ta, jak co roku od 20 już lat, poprzedzona została mszą św. w intencji seniorów odprawioną o godz. 12.00
w Kościele p.w. NMP Królowej Polski, w której uczestniczył ks. proboszcz Paweł Kuzioła
oraz ks. kanonik, senior - Jan Żukowski. Koncert dla seniorów odbył się w Szkole Podstawowej
 im. Tadeusza Kościuszki w Jastkowie. Szacownych gości już od wejścia witali żywą muzyką kapela ludowa z Dąbrowicy oraz gospodarze wydarzenia na czele z p. Teresa Kot – Wójtem gminy Jastków.

Na uroczystość zaproszono  również osoby działające na rzecz społeczności jastkowskiej wśród nich m.in. Radni gminy Jastków, Radny Powiatu Lubelskiego p. Jan Czubak, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki p. Ewa Depta, Kierownik Referatu ds. Edukacji Kultury i Sportu, Spraw Społecznych p. Barbara Czubak oraz księża z parafii pw. NMP Królowej Polski z Jastkowa. Koncert poprowadził dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu p. Kamil Ziółkowski.

Seniorzy po wysłuchaniu serdecznych życzeń złożonych przez p. Teresę Kot mogli wysłuchać godzinnego koncertu w wykonaniu trzech grup: uczniów Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki prezentujący montaż słowno-muzyczny,  Zespołu Pieśni i Tańca "Dąbrowica" prezentujący walory wokalne w utworach ludowych  oraz Koła Gospodyń Wiejskich Panieńszczyzna-Jastków w znanych biesiadnych przyśpiewkach. Goście nie wyszli z tej uroczystości z pustymi rękami. Uczniowie szkoły rozdali dla każdego po małym upominku. Po występie seniorzy zostali zaproszeni na uroczysty poczęstunek przygotowany przez pracowników szkoły gdzie spragnieni wymiany zwykłych i ciepłych słów z drugim człowiekiem wyśmienicie spędzili czas w szacownym towarzystwie.  Na zakończenie spotkania, tradycyjnie jak co roku, ks. Kanonik Jan Żukowski odprawił koronkę. Wszystkim zaangażowanym w zorganizowanie uroczystości Dnia Seniora serdecznie dziękujemy i liczymy na dalszą tak wspaniała współpracę. Szczególne podziękowania należą się osobom z Rady Duszpasterskiej, które co roku bezinteresownie pomagają w organizacji Dnia Seniora... Pięknie dziękujemy!

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.