Sprawy Bieżące

„EKO-ENERGIA – I LIKE IT”

autor Regina Abramek · 07 lis 2016 o 10:30

„EKO-ENERGIA – I like it”

W dniu 25.10.2016 roku została zawarta umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie a Gminą Jastków na dofinansowanie przedsięwzięcia „EKO-ENERGIA - I like it”. Planowany koszt zadania wynosi 4820,60zł zł, w tym przyznana dotacja – 2400,00 zł, udział własny – 2420,60 zł.

Okres realizacji zadania trwa od 15 września 2016 r. do 30 listopada 2016 r. Celem tego działania jest podniesienie świadomości na temat odnawialnych źródeł energii                  w szczególności dzieci i młodzieży, nauczycieli, a także społeczności lokalnych. Właściwie wykorzystanie tych źródeł energii stanowi istotny element ochrony środowiska.

Projekt ekologiczny „EKO-ENERGIA- I like it” przewiduje realizacje zamierzonych celów poprzez zorganizowanie pogadanek z młodzieżą na temat odnawialnych źródeł energii, ogłoszenie konkursu plastycznego w szkołach, a następnie zorganizowanie dla laureatów konkursu wyjazdu na farmę wiatrową oraz fotowoltaiczną.

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.