Sprawy Bieżące

FESTIWAL WIELKANOCNY

autor Marcin Abramek · 22 mar 2016 o 08:51

Festiwal Wielkanocny odbył się 19 marca 2016 roku w Dąbrowicy. Coroczne spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich ma na celu ocenę stanu działalności artystycznej Kół na terenie gminy Jastków, ochronę folkloru i twórczości artystycznej wsi oraz wymianę doświadczeń i osiągnięć. Panie mają okazję przedstawić swoje wyroby kulinarne oraz rękodzieła. W tym dniu zgłoszone koła biorą udział w konkursie organizowanym przez GOKiS. W tym roku Koła rywalizowały o miano najlepszej babki wielkanocnej...

Zwycięskie koła: Moszna, Sieprawki, Panieńszczyzna i Ługów.

Gratulujemy!!!

Podczas festiwalu na scenie zaprezentowały się także koła z miejscowości: Wysokie i Sługocin („Legenda o słoneczniku”); Panieńszczyzna („Wielkanocne historie”) oraz  Ługów („Współczesne pieśni wielkanocne”).

 

 

 

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.