Sprawy Bieżące

JESIENNE MARSZE NA ORIENTACJĘ

autor Konrad Makowski · 21 paź 2016 o 09:47

Bezpośredni Organizator:

Gminny Klub Krajoznawczo -Turystyczny PTTK „ORNAK” Jastków

Cele Imprezy:

 • aktywny wypoczynek
 • popularyzacja imprez na orientację
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się mapą i orientacji w terenie 

 Informacje o zawodach

 • zawody odbędą się  23 października 2016.
 • początek zawodów godz.10.30 (polana przy południowym brzegu lasu 1400m od szosy na Krasienin.)
 • zakończenie zawodów ok.godz.14.
 • zawody będą rozegrane w trzech kategoriach:
  • TD – szkoły podstawowe
  • TG – gimnazja
  • TR – rodzina (dziecko z dorosłym)
 • Startują drużyny 2-3 osobowe
 • mapa o cechach jeszcze nam nieznanych  

Obsługa zawodów:

Kierownik zawodów – Jerzy Sadawa   PInO

Pozostali organizatorzy zawodów : Przodownicy InO ,TP i OT z klubu „ORNAK”   

Warunki uczestnictwa:

 • W zawodach może uczestniczyć młodzież szkolna ( na warunkach ustalonych przez dyrekcje szkół) oraz dorośli
 • w bazie imprezy będzie dostępny posiłek turystyczny w cenie 3 zł (dzieci i młodzież) 5 zł (dorośli).
 • zgłoszenia przyjmuje opiekun Klubu Ornak oraz koordynatorzy w sp i gimn. do dnia  20.10.2016
 • ilość miejsc ograniczona
 • opiekunowie grup posiłek otrzymają nieodpłatnie
 • dodatkowych informacji udziela kierownik zawodów.

Uczestnicy otrzymają:

 • posiłek turystyczny (za odpłatnością ale częściowo dofinansowany przez Klub)
 • punkt InO oraz punkty OTP
 • puchary i nagrody dla najlepszych

Obowiązki uczestników:

 • przestrzeganie regulaminu zawodów, przepisów p/poż o ochronie przyrody, "Karty Turysty” oraz poleceń  kierownictwa imprezy.

Postanowienia końcowe:

 • uczestnicy powinni mieć zegarek i linijkę (wskazana aczkolwiek niekonieczna busola)
 • zawody odbędą się bez względu na pogodę
 • opiekunowie grup ponoszą odpowiedzialność za swoich podopiecznych
 • uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie
 • ostateczna interpretacja regulaminu należy do kierownictwa zawodów.

Do zobaczenia na trasie...

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.