Sprawy Bieżące >> Wydarzenia

OBCHODY 700-LECIA DĄBROWICY – GMINNY KONKURS „OMNIBUS”

autor Maria Jastrzębska - Szkutnik · 27 mar 2017 o 10:00

Rok 2017 jest dla całego naszego regionu wyjątkowy - świętujemy bowiem 700 - lecie nadania praw miejskich Lublinowi. Dla naszej gminy jest ten rok szczególnie ważny z jeszcze jednego powodu - mija właśnie 700 lat istnienia Dąbrowicy. Te dwie rocznice stały się impulsem do zorganizowania gminnego konkursu historycznego „Omnibus”, poświęconego Lublinowi i Dąbrowicy, mającego na celu m.in. uczczenie tych wydarzeń. 

Konkurs przygotowany został przez nauczycielki Szkoły Podstawowej w Snopkowie - Maria Jastrzębska - Szkutnik i Jolanta Czubacka. Współorganizatorem uroczystości był Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie z siedzibą w Dąbrowicy.

Impreza odbyła się w Snopkowie 23 marca 2017 roku. Uczestniczyli w niej uczniowie klas IV-VI ze szkół podstawowych terenu gminy Jastków. W murach szkoły gościły reprezentacje z Ożarowa, Płouszowic, Tomaszowic. Nie zabrakło oczywiście gospodarzy, czyli drużyny ze Snopkowa. W jury zasiedli opiekunowie drużyn - pani Edyta Szczerbicka z Ożarowa, pan Marcin Hetman (w roli podwójnego trenera uczniów i z Tomaszowic, i z Płouszowic), pani Jolanta Czubacka ze Snopkowa oraz pan Kamil Ziółkowski, dyrektor GOKiS. Trzeba tu nadmienić, że uczniów z Ożarowa, wspólnie z panią Szczerbicką, przygotowywała do konkursu pani Krystyna Wawręta, dyrektor szkoły, zaś pana Hetmana wspierał pan Marcin Klimowicz ze Szkoły Podstawowej w Płouszowicach.

Uczniowie mieli trudne zadanie do wykonania, ponieważ musieli zmierzyć się z wieloma zagadnieniami z historii miasta i okolic, wykazać się wiedzą o najważniejszych wydarzeniach z dziejów Lublina i Dąbrowicy, o lubelskich zabytkach czy pisarzach związanych z tym miastem, udowodnić, że znają się na lubelskich legendach i potrafią rozpoznać hejnał Lublina. Trzeba przyznać, że spisali się na medal, okazało się, że mamy w naszej gminie wybitnych historyków, prawdziwych pasjonatów, którzy zachwycili wszystkich jurorów i swoim zaangażowaniem, i wiedzą, i przygotowaniem. Poziom był tak wyrównany, że konieczna była dogrywka między zawodnikami z Ożarowa i Snopkowa, która jednak nie przyniosła rozstrzygnięcia i ostatecznie w konkursie zwyciężyli ex aequo uczniowie z Ożarowa i Snopkowa. Tuż za nimi, o włos, uplasowały się drużyny z Płouszowic i Tomaszowic. Gratulujemy!

Wszyscy uczniowie otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie zs. w Dąbrowicy, a także upominki od rady rodziców Szkoły Podstawowej w Snopkowie i Warsztatów Kultury w Lublinie.

Przeprowadzony konkurs wpisuje się w kalendarium obchodów 700-lecia Dąbrowicy.

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.