Sprawy Bieżące

OBCHODY SETNEJ ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI W MOSZENKACH SŁUGOCINIE I WYSOKIM

autor Ulesława Lubek · 07 cze 2018 o 08:07


2 CZERWCA 2018 ROKU W KAPLICY W MOSZENKACH ODBYŁA SIĘ UROCZYSTA MSZA ŚW. ZA OJCZYZNĘ. PO MSZY WYSŁUCHANO KONCERTU PATRIOTYCZNEGO PRZYGOTOWANEGO PRZEZ CHÓR IUBILAEUM Z TOWARZYSZENIEM ORKIESTRY KAMERALNEJ Z LUBELSKIEJ PARAFI PW WIECZERZY PAŃSKIEJ, POD BATUTĄ TOMASZA ORKISZEWSKIEGO. TE UROCZYSTOŚCI WPISAŁY SIĘ W KALENDARZ OBCHODÓW 100 LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W GMINIE JASTKÓW.
PO KONCERCIE PANIE Z KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH ZE SŁUGOCINA I WYSOKIEGO ZAPROSIŁY WSZYSTKICH DO ŚWIETLICY NA POCZĘSTUNEK,  ZABAWĘ TANECZNĄ I LOTERIE FANTOWĄ.  

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.