Sprawy Bieżące

OFICJALNE ODDANIE DO UŻYTKU DROGI W TOMASZOWICACH

autor Marcin Abramek · 30 wrz 2019 o 12:40

27 wrześnie 2019 r.  nastąpiło oficjalne oddanie do użytku ciągu dróg w miejscowościach Tomaszowice Kolonia oraz Tomaszowice. Wstęgę przecięli: Teresa Kot Wójt Gminy Jastków, Marek Wieczerzak Przewodniczący Rady Gminy, Marek Wojciechowski Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego, Katarzyna Wrona sołtys Wsi Tomaszowice Kolonia, Grzegorz Lalak sołtys Wsi Tomaszowice Wieś, Marcin Zarzeka pracownik UG Jastków oraz Jerzy Podgórski prezes firmy IGORD, która wykonała drogę i Mariusz Habza projektant branży energetycznej.

Inwestycja pn. ROZWÓJ TERENÓW OSADNICTWA POPRZEZ PRZEBUDOWĘ CIĄGU DRÓG GMINNYCH NR 105977 W M. TOMASZOWICE-KOLONIA, TOMASZOWICE , SIEPRAWICE (DZ. NR EWID. 960), NR 106006L (DZ. NR EWID. 963) W M. SIEPRAWICE NA ODCINKU OD KM 0+009,20 DO KM 2+628,15 WRAZ Z OŚWIETLENIEM DROGOWYM zrealizowana została z  środków pochodzących z budżetu Gminy oraz Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019.

W ramach zadania oprócz nowej nawierzchni przedmiotowego ciągu dróg przebudowano także skrzyżowanie drogi gminnej KDG 105977L z drogą wojewódzką nr 830 Lublin -Nałęczów–Bochotnica w m. Tomaszowice-Kolonia. Dla poprawy bezpieczeństwa położona została sieć oświetlenia drogowego, w miejscowościach Tomaszowice Kolonia i Tomaszowice przy drodze gminnej KDG 105977L.

Wartość Projektu: 2 021 097,07 zł, Wydatki kwalifikowalne 1 873 080,77 zł, w tym kwota dofinansowania: 936 540,00 zł

2f8a0560 0e6d 49e7 a65e 696c6247c79b
F0b0d240 09bf 416c a338 41ccaed5b412
7761a91c 66eb 4b47 a110 2d2389a6923d
116a1062 e73a 4217 a983 6fdf8b4bedb1
3a2e19d2 fae1 470c 9ca8 733ea2b747d0
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.