Sprawy Bieżące

PODPISANIE UMOWY NA DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ NA LATA 2016 – 2019.

autor Marcin Abramek, fot. Lubelski Urząd Wojewódzki · 15 maj 2019 o 07:47

W dniu 14 maja w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia umów na dofinansowanie zadań ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Dofinansowanie zostało udzielone na realizację zadań w zakresie remontów, budowy i przebudowy dróg powiatowych i gminnych.

Wójt Gminy Jastków pani Teresa Kot wraz z Skarbnikiem Gminy panią Małgorzatą Kamińską odebrały umowę na dofinansowanie projektu pn. Rozwój terenów osadnictwa poprzez przebudowę ciągu dróg gminnych nr 105977L w m. Tomaszowice- Kolonia (działka nr. ewid. 614), Tomaszowice (działka nr. ewid. 220) i Sieprawice (działka nr ewid. 960) oraz nr 106006L (działka nr. ewid. 963) w m. Sieprawice na odcinku od km 0+009,20 do km 2+628,15.

W ramach zadania wykonana zostanie kompleksowa przebudowa dwóch odcinków dróg gminnych: drogi nr 105977l przebiegającej przez m. Tomaszowice Kolonię począwszy od włączenia do drogi wojewódzkiej nr 830 oraz drogi nr 106006L w miejscowości Sieprawice. Planowany termin zakończenia inwestycji ustalono na wrzesień 2019 r. Całkowity koszt kwalifikowany zadania wynosi 2 650 713,27 zł. Kwota dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych to 1 325 356,00 zł, zaś wkład własny gminy wyniesie 1 325 357,27 zł.

C6635321 b45c 4c89 9354 52cd783048f2
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.