Sprawy Bieżące

PÓŁKOLONIE LETNIE Z LUBELSKĄ FUNDACJĄ INNOWACYJNOŚCI

autor Monika Zawada · 12 sie 2016 o 08:13

PiłkarzykPółkolonie letnie organizowane przez Lubelską Fundację Innowacyjności odbyły się w Szkole Podstawowej w Płouszowicach im. Bolesława Prusa w dniach 11 - 22 lipca 2016 roku. W koloniach wzięło udział ok. 100 dzieci i młodzieży z terenu gminy. Zajęcia przeprowadzono zarówno w placówce jak i po za nią. Uczestnicy turnusu odwiedzili takie miejsca jak: Kazimierz Dolny, Nałęczów, Labirynty w Rąblowie, Słoneczny Wrotków (kompleks basenów na świeżym powietrzu), Aqua Park MOSiR w Lublinie, Magiczne Ogrody, Kino. Uczestnicy koloni mieli zapewnione wyżywienie składające się z trzech posiłków.
Podczas trwania turnusów odbyły się zajęcia sportowe, na basenie oraz plastyczne. Zorganizowano konkurs plastyczny „Bezpieczne wakacje”, podczas którego propagowano bezpieczne zachowania dzieci i młodzieży podczas wakacji. Konkurs został poprzedzony pogadanką. Dodatkowo wychowawcy uczyli kulturalnego zachowania się dzieci i młodzieży, zasad tolerancji, współpracy z rówieśnikami oraz jak panować nad stresem. Zajęcia grupowe i wspólne zabawy przyczyniły się do podniesienia poziomu samooceny dzieci, pozbycia kompleksów oraz przełamania barier. Dla wielu z nich była to jedyna okazja do aktywnego spędzenia wypoczynku. Realizując program wypoczynku wykorzystano sprawdzone metody pracy, w tym m.in. zabawy, gry, pokazy, konkursy i turnieje. Nad przebiegiem półkolonii czuwali wychowawcy wraz z kierownikiem, którzy dbali o atrakcyjną i urozmaiconą formę realizacji programu kolonii.
Turnus został zakończony spotkaniem z rodzicami, podczas którego podsumowano osiągnięcia i zdobyte umiejętności uczestników, na koniec rozdano paczki ze słodyczami.  
 

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.