Sprawy Bieżące

POSIEDZENIE X SESJI RADY GMINY JASTKÓW W DNIU 23 SIERPNIA 2019R.

autor Marcin Abramek · 23 sie 2019 o 14:40

W dniu dzisiejszym odbyła się X Sesja Rady Gminy Jastków. Podczas posiedzenia pojęte zostały następujące projekty uchwał:

  1. UCHWAŁA NR X//2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Marysin gm. Jastków
  2. UCHWAŁA NR X//2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Marysin gm. Jastków
  3. UCHWAŁA NR X//2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie lokalizacji przystanków komunikacyjnych przy drogach na terenie Gminy Jastków oraz określenia  warunków i zasad korzystania z nich
  4. UCHWAŁA NR X//2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Anny M.  na działanie organu wykonawczego
  5. UCHWAŁA NR X//2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2022
  6. UCHWAŁA NR X//2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019

Pozostałymi punktami w przyjętym porządku dziennym X Sesji było przyjęcie informacja dyrektorów szkół o przygotowaniach do nowego roku szkolnego 2019/2020 i Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastkowie oraz z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jastków za rok 2018. Również w trakcie posiedzenia  Wójt Gminy Teresa Kot wraz z  Przewodniczącym Rady Gminy Markiem Wieczerzakiem w imieniu Samorządu Gminy Jastków złożyli uroczyste podziękowania pani Ewie Depcie za wiele lat pracy na stanowisku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jastkowie. Wręczono również Akt powierzenia obowiązków nowemu dyrektorowi szkoły pani Annie Krzyżanowskiej, która zacznie pracę od 1 września 2019r.

A0da3617 3a4d 431e 910e 65a7a8652208
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.