Sprawy Bieżące

RELACJA Z UROCZYSTEJ GALI ROZDANIA NAGRÓD WÓJTA GMINY JASTKÓW ZA OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ, UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY KULTURY.

autor Marcin Abramek · 08 maj 2019 o 11:30

7 maja br.  po raz kolejny odbył się GMINNY DZIEŃ KULTURY zorganizowany przez Urząd Gminy Jastków oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Hotelu In Between

W części artystycznej zaproszeni goście wysłuchali młodego, utalentowanego recytatora Michała Perduna.

Po wystąpieniu młodego artysty głos zabrali pani Teresa Kot Wójt Gminy Jastków oraz pan Marek Wieczerzak Przewodniczący Rady Gminy, którzy na ręce dyrektorów Instytucji Kultury Gminy Jastków -  Magdaleny Zarzeki – Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Kamila Ziółkowskiego – Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, złożyli podziękowania dla wszystkich pracowników za twórczy wkład w kształtowanie i rozwój kultury w gminie Jastków. 

Wyrazy uznania i gratulacje dla laureatów podczas wystąpień kierowali w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego pani Magdalena Filipek – Sobczak Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości oraz pan Zdzisław Antoń Starosta Lubelski.

Laureatami Konkursu Wójta Gminy Jastków za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej zostali:Chór Benedictus, Paulina Tudruj, Zespół Pieśni i Tańca "Dąbrowica", Zespół Śpiewaczy Koła Gospodyń Wiejskich w Dąbrowicy, Zespół teatralno-recytatorskiego „Iskierki” .

LAUREACI

Chór „Benedictus” powstał w 2006 roku z inicjatywy ks. Proboszcza Andrzeja Sternika. Dyrygentem od samego początku jest pan Arkadiusz Poleszak - absolwent Muzykologii KUL. Jest to chór 4-ro głosowy i obecnie liczy 21 osób. W repertuarze posiada głównie utwory religijne: od średniowiecznych po współczesne. Śpiewa także pieśni świeckie. Głównym jego celem jest oprawa muzyczna Mszy Świętych i uroczystości religijnych w rodzimej parafii. Chętnie też bierze udział w różnych inicjatywach i wydarzeniach o zasięgu lokalnym, wojewódzkim oraz międzynarodowym.

W roku 2018 Chór „Benedictus” brał udział w licznych wydarzeniach kulturalnych promujących gminę Jastków. Został laureatem zeszłorocznego Konkursu Wójta Gminy Jastków za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury za działalność w 2017 roku. Chórzyści brali udział m.in. w koncertach „Hej kolęda, kolęda”, VII edycji Festiwalu Chórów Parafialnych, „100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę”, „Jarmarku Firlejowskim”, „Spotkaniach Kowalskich”.  

Prężnie współpracuje z lokalną społecznością. Jedną z zaprzyjaźnionych osób wspierających chórzystów w artystycznej działalności jest Mieczysław Jurecki, dzięki któremu udało
się nagrać płyty z utworami wykonywanymi przez Chór „Benedictus”.

W roku 2018 chórzyści zrealizowali projekt dofinansowany ze środków Gminy Jastków pt. "Chór Benedictus na 100-lecie Niepodległości”.

Koło  Gospodyń Wiejskich z Dąbrowicy istnieje od 1932 r,. W czasie swojej działalności Panie wielokrotnie stawały się inspiratorem życia kulturalnego lokalnej społeczności. W roku 1976 założyły „Zespół śpiewaczy”, który od tamtej pory towarzyszy gminnym wydarzeniom. Pierwszym poważnym sukcesem dla Koła okazał się występ w roku 1995 na Przeglądzie Krajowym Zespołów Artystycznych Wsi w Kielcach gdzie Panie zajęły I miejsce. Grupa wielokrotnie występowała również poza granicami godnie reprezentując gminę Jastków oraz województwo lubelskie. Koło prezentowało swój repertuar także przed delegacjami zagranicznymi (z Norwegii, Szwajcarii, Niemiec oraz Izraela) odwiedzających Lubelszczyznę. W repertuarze Koła znajdują się utwory o tematyce ludowej, patriotycznej
i religijnej.

Koło uczestniczy we wszystkich wydarzeniach organizowanych przez GOKiS (Festiwal Wypieków Wielkanocnych, Dożynki, Jarmark Firlejowski) oraz bierze czynny udział w życiu parafii dąbrowickiej. W tegorocznych planach artystycznych Koło Gospodyń Wiejskich jest udział w Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Śpiewaczych Kół Gospodyń Wiejskich w Licheniu.

Paulina Tudruj jest uczennicą kl. VIII Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa
w Płouszowicach, od ponad 4 lat udziela się w gminnych, wojewódzkich, ogólnopolskich
i międzynarodowych konkursach wokalnych wielokrotnie zajmując wysokie miejsca:

  • Wyróżnienia w kategorii piosenka anglojęzyczna w Gminnym Przeglądzie Piosenki Anglojęzycznej w Tomaszowicach w latach 2014r., 2016r. i 2017r.
  • Wyróżnienie  za wykonanie utworu „Biała róża” w XI Gminnym  Przeglądzie Pieśni
     i Piosenki Patriotycznej w Dąbrowicy 2017r.
  • Dyplom za solowy występ w eliminacjach 24. Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. Ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie, 2017r.
  • Grand Prix  IV Gminnego Konkursu Piosenki Polskie w Jastkowie, 2017r.
  • II miejsce w V Gminnym Konkursie Piosenki Polskiej w Jastkowie, 2018r.

Ponadto Paulina jest uczestniczką: II etapu eliminacji do Lubelskiego  Konkursu „Diamenty Lublina” w  2015r. oraz Wojewódzkiego Turnieju Pieśni Patriotycznej „Ojczyzno Moja Najmilsza” organizowanym przez Centrum Kultury w Lublinie w 2016r.

Pasja do śpiewu narodziła się w Zespole Pieśni i Tańca „Dąbrowica”, do którego dołączyła w  roku 2010, jeszcze jako mała dziewczynka.

W 2017 roku  Paulina Tudruj wzięła udział w castingu do spektaklu  „Legenda o czarciej łapie” w którym  ostatecznie zagrała jedną z wyznaczonych jej ról.  Po tej przygodzie rozpoczęła naukę w Akademii Teatralno-Wokalnej Jerzego Turowicza w Lublinie, kończąc wzorowym dyplomem.

Zespół teatralno-recytatorski „ Iskierki”, działający przy Szkole Podstawowej im. Anny
i Andrzeja Nowaków w Ożarowie,
rozwija zainteresowania i talenty uczniów związane z teatrem oraz z kultura żywego słowa od ponad 20 lat! Założycielem i długoletnim jego instruktorem była p. Krystyna Wawręta. Od 2011 roku grupę starszą prowadzi p. Edyta Szczerbicka (w tym roku p. Marta Wolińska), grupę młodszą obecnie prowadzi
p. Aneta Chabros (w poprzednich latach p. Edyta Paprota i p. Anna Perdun).

Teatrzyk „Iskierki” w ciągu swego długoletniego istnienia  odnosił liczne sukcesy w przeglądach teatralnych. Był laureatem Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Dziecięcych
i Młodzieżowych, zdobywał wyróżnienia w przeglądzie „Inscenizacje”, „Scena Młodych”, zakwalifikował się do Festiwalu Najciekawszych Widowisk Teatralnych Województwa Lubelskiego. Był pomysłodawcą i organizatorem Gminnego Przeglądu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych (w kwietniu odbyła się jego 15 edycja!).

Obecnie teatrzyk skupia się na przekazywaniu historii małej Ojczyzny, pielęgnowaniu lokalnej kultury, tradycji i wartości patriotycznych. „Iskierki” mają w swoim dorobku przedstawienia przygotowane według autorskich scenariuszy, wystawiane podczas najważniejszych imprez środowiskowych takich jak nadanie Imienia Szkole Podstawowej w Ożarowie, Jubileusz 100-lecia szkolnictwa na terenie Ożarowa i Ługowa czy obchody związane z posadzeniem Dębu pamięci Janowi Jarzynie.

Działalność zespołu to także rozwijanie uzdolnień uczniów w dziedzinie kultury żywego słowa. Dzięki systematycznej pracy członkowie teatrzyku odnoszą sukcesy w licznych konkursach recytatorskich o zasięgu regionalnym, gminnym, powiatowym, wojewódzkim oraz ogólnopolskim. 

Piotr Perdun czterokrotnie zdobywał tytuł laureata etapu Wojewódzkiego Jesiennego Konkursu Recytatorskiego oraz Małego Konkursu Recytatorskiego. W roku 2015 i 2016 został zaszczytny tytuł „Recytatora Województwa Lubelskiego! Uzyskał także II miejsce podczas XIV Międzypowiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy o Tematyce Wiejskiej w Kurowie.

Zespół Pieśni i Tańca Dąbrowica działa przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Jastkowie. Został powołany z inicjatywy dąbrowickiej młodzieży w 1970r ( w następnym roku będzie obchodził 50 lat!) Celem działalności zespołu jest podtrzymywanie i pielęgnowanie tradycji narodowej oraz popularyzacja wśród dzieci i młodzieży piękna polskiego folkloru, a w szczególności Lubelszczyzny.

Zespół tworzą grupy: początkująca, dziecięca, młodzieżowa, dorosła oraz kapela ludowa. Obecnym choreografem zespołu jest p. Adam Bukowski – wychowanek Zespołu Pieśni i Tańca Lublin im. Wandy Kaniorowej. Kapelą ludową kieruje p. Daniel Mazurek, który razem z p. Henrykiem Skórskim czuwa nad przygotowaniem wokalnym. „Dąbrowica” prezentuje folklor regionów obejmujących województwo lubelskie. W repertuarze Zespołu znajdują się obrzędy ludowe z terenu całej Polski, a także suity taneczne z Lublina, Rzeszowa, Łowicza, Podlasia oraz tańce starowarszwskie. Zespół posiada także w swoim repertuarze polskie tańce narodowe (Polonez, Krakowiak, Mazur, Kujawiak, Oberek). Co roku prezentuje także polskie kolędy i pastorałki. Zespół Pieśni i Tańca Dąbrowica aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym gminy Jastków, powiatu i województwa lubelskiego prezentując swój program z okazji: świąt państwowych i regionalnych, uroczystości religijnych, akcji charytatywnych, lekcji edukacyjnych. W ciągu swojej długoletniej działalności tancerze występowali m.in. w Niemczech, Norwegii, Litwie, Danii, Szwajcarii, wielokrotnie na Ukrainie, na Węgrzech, Rumunii. W zeszłym roku „Dąbrowica” brała udział w Międzynarodowych Festiwal „Sun” w Macedonii.

599295a2 a3fc 4e2b 9964 9702787aa69b
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.