Sprawy Bieżące

SYMPOZJUM NAUKOWE „JASTKÓW I OKOLICE W WALCE O WOLNĄ I NIEPODLEGŁĄ. LUDZIE – MIEJSCA – WYDARZENIA”

autor Ewa Wasilewska-Wójcik · 07 cze 2018 o 10:50

„Jastków i okolice w walce o wolną i niepodległą. Ludzie – miejsca – wydarzenia” pod takim hasłem odbyło się kolejne sympozjum naukowe w naszej gminie. Spotkanie z udziałem przedstawicieli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Instytutu Pamięci Narodowej oraz niezależnych pracowników naukowych  odbyło się 6 czerwca w sali kolumnowej dzięki uprzejmości dyrekcji Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jastkowie. Organizatorami wydarzenia byli Urząd Gminy Jastków, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie, Katolicki Uniwersytet Lubelski oraz Szkoła Podstawowa w Jastkowie. Sympozjum objęte zostało patronatem Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie. Oficjalnego otwarcia dokonała mgr Teresa Kot, Wójt Gminy Jastków.

Referaty prelegentów skierowane głównie do młodzieży, w ciekawy sposób rysowały obraz dziejów ziemi jastkowskiej w okresie walk o niepodległą Polskę oraz dotykały problemów związanych z budową nowoczesnego państwa. Całość poprowadził prof. Cezary Taracha z Instytutu Historii KUL. Wśród prelegentów wystąpili kolejno prof. Irena Rolska  (IHS KUL) prezentując „Dwór w tradycji narodowej na przykładzie dworów z Gminy Jastków”; prof. Tomasz Panfil (IPN Lublin): Źródła czynu zbrojnego okresu wielkiej wojny; prof. Andrzej Przegaliński  (IH UMCS): Blaski i cienie pierwszych lat niepodległej. Dzieje dóbr Snopków w latach 1918-1925; dr Pablo de la Fuente (IH KUL): Wojna polsko-bolszewicka 1919-1921 z perspektywy Hiszpańskiej; dr Rafał Dobrowolski: Stanisław Witalis Moskalewski z Sieprawek, pierwszy wojewoda lubelski II Rzeczypospolitej, w walce o wolną i niepodległą; dr Robert Wójcik: Generał Zygmunt Broniewski, ps. Bogucki, ostatni dowódca Narodowych Sił Zbrojnych w okupowanej Polsce; dr Krzysztof Kubala: Pułkownik, pilot Wojciech Kołaczkowski -  dowódca legendarnego Dywizjonu 303.

 

Odbiorcami wygłaszanych referatów była głównie młodzież z terenu gminy Jastków. Dlatego też, by w atrakcyjny sposób utrwalić świeżo zdobytą przez młodych ludzi wiedzę IPN przeprowadził quizu historyczny z nagrodami dla młodzieży. Oczywiście wszystko przy użyciu nowoczesnych technik multimedialnych! Fundatorem nagród był Instytut Pamięci Narodowej, Gmina Jastków oraz Starostwo Powiatowe w Lublinie.

Imprezą towarzyszącą była ustawiona na dwóch poziomach szkolnego korytarza wstawa „Ojcowie Niepodległości”. Na parterze od wejścia można było obejrzeć plansze zawierające m.in. mapę Polski z lat 1918-1923 prezentującą proces kształtowania się polskich granic, oś czasu ukazującą najważniejsze wydarzenia procesu odbudowy państwowości, a także przedruki stron Monitora Polskiego z pierwszych dni niepodległości.

 

Na piętrze zaprezentowane zostały postaci Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego oraz Ignacego Daszyńskiego. Oprócz wielkoformatowych zdjęć w skali rzeczywistej prezentujących tytułowych „Ojców Niepodległości”, plansze zawierają również krótkie biogramy postaci, a także interesujący wybór fotografii archiwalnych.

 

Autorzy wystawy: dr Zofia Fenrych, Mateusz Lipko. Współpraca: Grzegorz Czapski, Maciej Frycz, Paweł Miedziński, Magdalena Ruczyńska, dr Paweł Skubisz, prof. Włodzimierz Suleja.

 

Zapraszamy do obejrzenia  fotorelacji - KLIKNIJ TUTAJ

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.