Sprawy Bieżące

UROCZYSTA GALA WRĘCZENIA STYPENDIÓW WÓJTA GMINY JASTKÓW DLA SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH UCZNIÓW Z GMINY JASTKÓW

autor Marcin Abramek · 05 wrz 2018 o 14:21

Wójt Gminy Jastków przyznał po raz kolejny stypendia szkolne dla szczególnie uzdolnionych uczniów z terenu gminy. Uroczysta gala wręczenia stypendiów odbyła się w Sali kolumnowej w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jastkowie 30 sierpnia 2018 roku.

O stypendium Wójta Gminy Jastków mogli ubiegać się uczniowie, którzy wyróżnili się w dwóch kategoriach: ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych osiągnęli średnią ocen w szkole podstawowej wynoszącą 5,5 a w gimnazjum 5,3 oraz minimum bardzo dobrą ocenę z zachowania. Wyróżnieni zostali także ci, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty w kuratoryjnym konkursie przedmiotowym.

 W bieżącym roku szkolnym stypendia otrzymało 16 uczniów – 8 uczniów szkół podstawowych oraz 8 uczniów oddziałów gimnazjalnych. Za wysokie wyniki w nauce stypendium wójta uzyskało ogółem 15 uczniów, natomiast za szczególne osiągnięcia w konkursach wiedzy wyróżniono 3 uczniów, w tym 2 z nich spełniało podwójne kryteria.  

Ranking stypendystów 2017/2018 r.:

L.P.

Nazwa szkoły

Liuczba wyróżnionych uczniów

1

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tomaszowicach

1

2

Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa

w Płouszowicach

1

3

Szkoła Podstawowa  im. Tadeusza Kościuszki w Jastkowie

Szkoła Podstawowa

Odziały gimnazjalne

2

8

w tym 3 uczniów było laureatami bądź finalistami konkursów przedmiotowych

4

Szkoła Podstawowa im. Anny i Andrzeja Nowaków

w Ożarowie

3

5

Szkoła Podstawowa im. Józefa Ignacego Kraszewskiego

w Snopkowie

1

Pani Wójt wręczyła uczniom stypendium i przekazała młodzieży życzenia dalszych sukcesów, podziękowała rodzicom za trud włożony w wychowanie dzieci, a także dyrektorom i nauczycielom za wspieranie ich w procesie edukacji.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.