Sprawy Bieżące

VIII FORUM KOBIET AKTYWNYCH - URSZULIN 2016 R.

autor Ewa Wasilewska-Wójcik · 13 lip 2016 o 09:27

VIII Forum Kobiet Aktywnych - Urszulin 2016 r.

“Wyjazd był strzałem w dziesiątkę! Bardzo potrzebny, pokazał nam, że nie jesteśmy same
 i możemy się wzajemnie wspierać. A ponadto są instytucje, które doradzą czy też podpowiedzą jak można organizować aktywność kobiet na wsi!” –  uczestniczka tegorocznego wyjazdu.

Forum Kobiet Aktywnych to cykliczne niepowtarzalne wydarzenie integrujące i aktywizujące środowiska aktywnych kobiet mieszkających na terenach wiejskich województwa lubelskiego.

Organizowane jest przez Stowarzyszenie Bona Fides z Lublina . Podobnie jak w poprzednim roku termin wyznaczono na pierwsze dwa dni lipca. W tym roku odbyło się  w miejscowości Urszulin we współpracy z Urzędem Gminy Urszulin. Tematem przewodnim tegorocznego wydarzenia było „Tradycja i obyczaje, czyli powrót do korzeni”. W wydarzeniu mogły wziąć wszystkie  kobiety zainteresowana tematyką  związaną m.in. z kulturą ludową i tradycją, przedsiębiorczością kobiet, wymianą dobrych praktyk, pokazami sztuki ludowej i kulinarnej, spotkaniami z inicjatorkami ważnych działań społecznych.

W Forum Kobiet Aktywnych w Urszulinie wzięły udział panie z Koła Gospodyń Wiejskich (Miłocin, Moszna, Ługów, Ożarów, Sługocin-Wysokie, Panieńszczyzna-Jastków)  oraz  sołtyski z terenu gminy Jastków.  W wyjeździe wzięło udział łącznie 30 osób z Gminy Jastków.  Nasze panie z KGW  Panieńszczyzna–Jastków przygotowały stoisko promujące gminę, na którym prezentowały produkty rękodzielnicze (wyroby z wikliny papierowej ). Największym powodzeniem jednak cieszyły się własnoręcznie wykonane tzw. „jastkowskie baby” -  niestandardowe ściereczki do wycierania naczyń! Gratulujemy pomysłu!

Pobyt w Urszulinie upłynął szalenie ciekawie, zwłaszcza podczas paneli dyskusyjnych. Spotkania z inspirującymi osobami  inicjatorkami, które zaczynając od malutkich lokalnych inicjatyw wspierających tylko własne środowisko w miarę swej działalności rozrosły się i zaczęły sięgać daleko nawet poza granice kraju!

Ponadto Panie mogły skorzystać z wielu atrakcji : warsztatów, spotkań, koncertów, potańcówki, kina letniego, gry terenowej, pokazu mody folkowej, aktywności na świeżym powietrzu, porad zdrowotnych...

Organizatorzy dali odczuć uczestniczkom, że zależy im na budowaniu świadomość potrzeby powrotu do korzeni i odświeżenia tradycji oraz dawnych obyczajów. Jest to wartość bezcenna, która należy szanować  i przekazywać pokoleniom!

Wyjazd na FORUM KOBIET AKTYWNYCH zorganizował Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie zs. w Dąbrowicy. 

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.