Sprawy Bieżące

WYJAZDOWA SESJA SOŁECKA W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SŁUGOCINIE W DNIU 7 LISTOPADA 2017 ROKU.

autor Teresa Kot · 07 lis 2017 o 14:27

Tradycyjnie każdy początek miesiąca wiąże się z sesjami sołeckimi, podczas których sołtysi spotykają się wspólnie z władzami i przedstawicielami urzędu gminy w celu omówienia pracy samorządu w okresie pomiędzy sesjami. Podczas sesji sołtysi mają okazję złożenia informacji na forum całej rady co wydarzyło się w poszczególnych sołectwach. Często przedstawiają problemy swoich mieszkańców oraz wskazują potrzeby inwestycyjne miejscowości. Takie spotkanie odbyło się w dniu dzisiejszym w Świetlicy Wiejskiej w Sługocinie - Wysokie. Podczas obrad oprócz stałego sprawozdania z wykonanych zadań i pracy urzędu gminy, wszyscy zgromadzeni, uczestniczyli w prezentacji przygotowanej przez Pana Juliana Zamojskiego – 86 letniego mieszkańca Sługocina z wykształcenia inżyniera a z zamiłowania historyka, który w niezwykle obrazowy sposób przypomniał zgromadzonym jak trudną drogę musiała pokonać Polska aby uzyskać upragnioną niepodległość w 1918r. po 123 latach zaborów. Wspólna sesja „wyjazdowa” była ponadto wspaniałą okazją odwiedzenia oddalonych zakątków Naszej Gminy, oraz zapoznania się z efektami pracy koleżanek i kolegów z Rady Sołeckiej.

Na ręce Pani Moniki Hunek – Sołtysa Sługocina oraz Pani Ulesławy Lubek  - Sołtysa Wysokiego składamy gratulacje dla całej społeczności Sługocina i Wysokiego za trud i zaangażowanie przy remoncie budynku świetlicy, zaś samym Paniom Sołtyskom życzymy niezliczonej liczby pomysłów i samych sukcesów podczas pełnienia funkcji społecznych.

Teresa Kot

Wójt Gminy Jastków

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.