Sprawy Bieżące

XI SEJA RADY GMINY JASTKÓW

autor Marcin Abramek · 30 wrz 2019 o 11:49

27 września br. odbyła się XI Seja Rady Gminy. Podczas obrad rada podjęła następujące uchwały:

  1. UCHWAŁA NR  XI/78/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jastków
  2. – część II – obszary położone w obrębach geodezyjnych: Smugi, Snopków, Kolonia Natalin, Marysin, Barak, Dębówka
  3. UCHWAŁA NR XI/79/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/74/2019 Rady Gminy Jastków z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie lokalizacji przystanków komunikacyjnych przy drogach na terenie Gminy Jastków oraz określenia warunków i zasad korzystania z nich
  4. UCHWAŁA NR XI/80/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia  27 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Ługów
  5. UCHWAŁA NR XI/81/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 27 września  2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Tomaszowice-Kol. wpisanej do rejestru zabytków
  6. UCHWAŁA NR XI/82/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jastków Nr II/6/2018 z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, oraz trybu ich pobierania
  7. UCHWAŁA NR XI/83/2019 RADY GMINY JASTKÓW z dnia  27 września.2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jastków
  8. UCHWAŁA NR XI/84/2019  RADY GMINY JASTKÓW z dnia 27 września 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jastków
  9. UCHWAŁA NR XI/85/2019 Rady Gminy Jastków z dnia 27 września 2019 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jastków na lata 2019 - 2022
  10. UCHWAŁA NR XI/86/2019 Rady Gminy Jastków z dnia 27 września 2019 roku w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2019 rok
7cec35aa 8127 4906 a15d 846acaee47b6
3ea13273 8871 4a58 82d4 1c78afd3e600
Ae27cfc6 c438 464e 9b8b 7d8171732b05
Dff02eba da21 4efb 8587 dbde48ee0fe7
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.