Zamówienia Publiczne

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

autor Barbara Czubak · 30 mar 2017 o 08:47

Dotyczy: Zakupu stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej w miejscowości Ożarów. Zakupu wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Ożarów. Zakupu wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Sługocin.

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.