Zamówienia Publiczne

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

autor Anna Uhruska · 11 kwi 2017 o 07:44

Dotyczy : Usuwania wyrobów zawierających azbest w 2017r.

Do realizacji zadnia pn. „ Wykonanie usługi  usuwania wyrobów zawierających azbest pochodzących z posesji osób fizycznych wspólnot mieszkaniowych oraz obiektów własnych Gminy Jastków położonych na terenie gminy Jastków w 2017r. najkorzystniejszą cenowo ofertę złożyła Firma Usługowo- Handlowa Rutkowski Piotr Okole 1B, 24-120 Kazimierz Dolny.

Oferowana kwota demontażu, pakowania, załadunku, transportu i zdeponowania na składowisku – brutto 432,00zł/1 Mg  ( netto 400,00 zł/1Mg), cena pakowania, załadunku, transportu i zdeponowania na składowisku – brutto 248,40 zł / 1Mg (netto 230,00 zł/1 Mg ).  

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.