Gospodarka >> Zapytania Ofertowe

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

autor Robert Stolar · 31 sie 2017 o 13:01

Część I: Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej Gminy Jastków. Część II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Jastków. Część III: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP Gminy Jastków.

Załączniki:
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.