Zamówienia Publiczne

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOT. ZAMÓWIENIA "KONSERWACJA URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA DRÓG PUBLICZNYCH, WEWNĘTRZNYCH, ULIC, PLACÓW I INNYCH OTWARTYCH TERENÓW PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY JASTKÓW"

autor Marcin Abramek · 07 lut 2018 o 15:01

_

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.