Zamówienia Publiczne

ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH NA PRZERWĘ KAWOWĄ DO KLUBU SENIORA W RAMACH PROJEKTU „KLUB SENIORA JASTKÓW”

autor Kinga Popielarczyk · 15 lis 2018 o 08:41

Zakup i dostawa artykułów spożywczych na przerwę kawową do Klubu Seniora w ramach projektu „Klub Seniora Jastków” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11. Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne.

Załączniki:

  1. Zaproszenie do składania ofert 15 lis 2018 — 684 KB
  2. Z1_Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 15 lis 2018 — 126 KB
  3. Z2_Formularz ofertowy 15 lis 2018 — 167 KB
  4. Z3_Umowa (wzór) 15 lis 2018 — 281 KB
  5. informacja o wyborze oferty 26 lis 2018 — 190 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.