Zamówienia Publiczne

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W FORMIE PUBLICZNEGO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PONIŻEJ 30000 EURO

autor Emilia Komsta · 23 sie 2019 o 11:16

NAZWA ZADANIA: „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy JASTKÓW”

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.