Zamówienia Publiczne

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

autor Barbara Czubak · 19 sie 2016 o 09:28

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli i dyrektora w jednostkach oświatowych Gminy Jastków

Załączniki:

  1. SIWZ NNW Gmina Jastków 19 sie 2016 — 477 KB
  2. Informacja o wyborze oferty 31 sie 2016 — 124 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.