Zamówienia Publiczne

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

autor Anna Uhruska · 21 gru 2016 o 15:03

Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania pn. "Wykonywanie usług weterynaryjnych polegających na: zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych i dzikich, zapewnieniu doraźnej opieki weterynaryjnej dla zwierząt kierowanych do adopcji przez mieszkańców gminy Jastków oraz usypianiu ślepych miotów na terenie Gminy Jastków w 2017r."

TERMIN SKŁADANIA OFERT - do 30 grudnia 2016r. do godz. 12:00
TERMIN OTWARCIA OFERT - do 30 grudnia 2016r. o godz. 12:15

Załączniki:
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.