Zamówienia Publiczne

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

autor Konrad Makowski · 10 gru 2018 o 15:03

Dostawa środków czystości zgodnie ze specyfikacją z formularza ofertowego. Oferowane artykuły muszą posiadać wymagane prawem atesty i być dopuszczone do stosowania na terenie Polski.

W związku z przeprowadzoną w dniu 21.12.2018 r. ponowną analizą ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie, najkorzystniejszą okazała się oferta złożona przez firmę SILVER CLEAN Tomasz Budzyński, Prawiedniki, ul. Słoeczna 17, 20-515 Lublin.

Załączniki:
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.