Zamówienia Publiczne

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

autor Weronika Mielnicka · 11 gru 2018 o 09:02

a) Przewóz osadu ściekowego samochodem asenizacyjnym z oczyszczalni ścieków w Tomaszowicach do oczyszczalni ścieków w Snopkowie oraz odbiór nieczystości ciekłych gromadzonych w bezodpływowych zbiornikach...
b) Czyszczenie przepompowni ścieków samochodem asenizacyjnym.

Załączniki:

  1. Pełna treść ogłoszenia 11 gru 2018 — 288 KB
  2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 27 gru 2018 — 59 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.