Zamówienia Publiczne

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW

autor Kinga Popielarczyk · 03 paź 2018 o 19:41

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż elementów siłowni zewnętrznej i karuzeli w ramach doposażenia placu zabaw ze środków funduszu sołeckiego miejscowości Płouszowice wieś, Płouszowice Kol. i Tomaszowice. Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1 (Opis przedmiotu zamówienia). Proponowane urządzenia powinny posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o obowiązujące.

Załączniki:

  1. Treść zaproszenia 03 paź 2018 — 206 KB
  2. Opis przedmiotu zamówienia 03 paź 2018 — 447 KB
  3. Formularz ofertowy 03 paź 2018 — 359 KB
  4. Umowa (wzór) 03 paź 2018 — 351 KB
  5. Informacja o wyborze oferty 17 paź 2018 — 169 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.