Zamówienia Publiczne

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI

autor Robert Stolar · 15 sty 2018 o 19:37

Dostawa środków czystości zgodnie ze specyfikacją z formularza ofertowego. Oferowane artykuły musza posiadać wymagane prawem atesty i być dopuszczone do stosowania na terenie Polski. Wykonawca zobowiązany będzie przy pierwszej dostawie do przekazania zamawiającemu instrukcji stosowania i kart charakterystyki oferowanych środków czyszczących. Podane ilości mają charakter szacunkowy i mogą być zmienione przez zamawiającego w zależności od potrzeb.

Załączniki:
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.