Zamówienia Publiczne

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PEŁNIENIA NADZORU INWESTORSKIEGO NA ZADANIU: DOSTAWA I MONTAŻ INSTALACJI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH NA TERENIE GMINY JASTKÓW

autor Tomasz Choma · 15 maj 2018 o 14:38

Pełnienia nadzoru   inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej  na zadaniu: Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Jastków w ramach projektów pn.: „Eko-energia w Gminie Jastków-I” „Eko-energia w Gminie Jastków-III”

Treść ogłoszenia do pobrania w BAZIE KONKURENCYJNOŚCI

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.