Zamówienia Publiczne

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO PRZY BUDOWIE SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI PANIEŃSZCZYZNA

autor Kinga Popielarczyk · 10 lis 2020 o 12:14

-

Załączniki:

  1. Zaproszenie do składania ofert 10 lis 2020 — 594 KB
  2. Wzór Umowy 10 lis 2020 — 339 KB
  3. Formularz Ofertowy 10 lis 2020 — 282 KB
  4. PB Wodociąg 10 lis 2020 — 6,29 MB
  5. ST Wodociąg 10 lis 2020 — 508 KB
  6. KS specyfikacja techniczna 10 lis 2020 — 3,91 MB
  7. PB Kanalizacja 10 lis 2020 — 106 MB
  8. Informacja z otwarcia ofert 26 lis 2020 — 215 KB
  9. Informacja o wyniku postępowania 30 lis 2020 — 160 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.