Zamówienia Publiczne

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE PRAC PIELĘGNACYJNYCH PRZY DRZEWOSTANIE

autor Marcin Abramek · 10 maj 2017 o 09:38

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych przy drzewostanie - 20 sztuk drzew, na terenie zespołu pałacowo - parkowego w Jastkowie.

Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.