Zamówienia Publiczne

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA USŁUGĘ CATERINGU

autor Kinga Popielarczyk · 15 sty 2019 o 15:10

Zaproszenie do składania ofert na usługę cateringu podczas szkoleń w ramach mikroprojektu "Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Jastków" realizowanego w ramach projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Załączniki:

  1. zaproszenie do składania ofert 15 sty 2019 — 890 KB
  2. Z1_formularz ofertowy 15 sty 2019 — 370 KB
  3. Z2_umowa (wzór) 15 sty 2019 — 255 KB
  4. Informacja o wyborze oferty 22 sty 2019 — 236 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.