Zamówienia publiczne

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYMIANĘ POKRYCIA DACHU Z ETERNITU NA BLACHĘ POWLEKANĄ

autor Anna Uhruska · 16 mar 2016 o 15:20

Przedmiotem umowy jest wymiana pokrycia dachu z eternitu na blachę powlekaną wraz z niezbędnymi dla wzmocnienia konstrukcji dachu pracami remontowymi na siedmiu budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Jastków.

W nawiązaniu do otrzymanych zapytań dot. zaproszenia do składania ofert na realizację zadania pn. wymiana pokrycia dachu z eternitu na blachę powlekaną wraz niezbędnymi  dla wzmocnienia konstrukcji dachu pracami remontowymi na siedmiu budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie gminy Jastków - załączamy przedmiar zamienny.

Załączniki:

  1. Zaproszenie do składania ofert 17 mar 2016 — 781 KB
  2. Zał. 1 Formularz ofertowy 16 mar 2016 — 11,3 KB
  3. Zał. 2 Projekt umowy z wykonawcą robót 16 mar 2016 — 79 KB
  4. Zał. 3 Przedmiar robót 16 mar 2016 — 212 KB
  5. Zał. 4 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 16 mar 2016 — 1,64 MB
  6. Dachy przedmiar zamienny 23 mar 2016 — 117 KB
  7. Informacja o wyborze oferty 31 mar 2016 — 11 KB
Herb Gminy Jastków
Stworzona z pasją — by służyć.